Norge på langs – de Luxe 2013

David och Niclas skidar över Gjende. Fotograf: Jakob Altgärde

Under vintern 2013 genomförde vi turen Norge på langs -de Luxe. En 253 mil lång skidtur genom den den Skandinaviska fjällkedjan som startade vid Lindesnes fyr, Norges sydligaste punkt, och avslutades vid Nordkap.  Färdvägen gick mestadels genom norska fjäll och områden som Ryfylkeheiene, Hardangervidda, Forollhogna och Finnmarksvidda. Även svenska områden som Padjelantaleden och Kungsleden passerades och Finlands enda högalpina område Halti.

Turen genomfördes på skidor och till fots där snöbristen krävde det. Hela sträckan genomfördes för egen maskin med eget ansvar för all utrustning. Matdepåer skickades ut på förhand och hämtades upp längs vägen.

Kortfakta
Start: Lindesnes Fyr 5 januari 2013
Slut: Nordkap 23 maj 2013
Sträcka: 2530 kilometer
Antal dagar: 129

Läs mer om turen, se bilder och filmer på Norge på langs – de Luxe egna hemsida.