Om Nationalparksresan

I Sverige har vi en vacker och storslagen natur präglad av olika landskapstyper som fjäll, ädellövskog, våtmark, barrskog, sjöar och vattendrag samt kust och hav. Tänk att vandra runt i en lummig bokskog, att paddla fram över en blank vattenspegel som gömmer ett myllrande liv under ytan eller att bestiga en fjälltopp och blicka ut över det omkringliggande landskapet som breder ut sig. Upplevelserna finns där ute och väntar på oss!

För att stilla vår egen nyfikenhet och upptäckarlust, för att inspirera andra till naturupplevelser och som en hyllning till den storslagna svenska naturen påbörjar vi nu projektet Nationalparksresan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

I Sveriges 30 nationalparker (2019, fler kan tillkomma) finns delar av den finaste och mest värdefulla naturen bevarad och skyddad. Områden som annars kunnat hotas att förstöras och försvinna för all framtid. Nationalpark är det starkaste nationella naturskydd som finns. Dessa områden är vårt gemensamma arv att vårda till kommande generationer. För naturens skull och för människans skull.

Målet med Nationalparksresan är att besöka samtliga svenska nationalparker, uppleva det bästa de har att erbjuda av natur- och kulturupplevelser och förmedla om dessa upplevelser vidare. Förhoppningsvis blir du som följer Nationalparksresan inspirerad till egna möten med naturen. Det finns ingen tidsplan utan besöken planeras när andan faller sig på och när möjligheten existerar. Naturen finns där året runt, man behöver varken boka tid eller lösa biljett!

Vi som genomför Nationalparksresan är David & Niclas från Deluxeturer och Linnea & Erika från Waara Worldwide.