Brunton

Featured-Manufacturer-Logo-Brunton

Vi är glada att kunna meddela att vi har ett fortsatt samarbete med Brunton. Brunton har sedan 1896 tillhandahållit kvalitetsprodukter för friluftsliv. Idag inte minst batteri, kompasser och pannlampor vilket vi kommer att använda. Vår ambition är att dagligen under turen kunna uppdatera hemsidan. För att det ska fungera i praktiken krävs det att vi har tillgång till ström. Det är nu löst via batteriet Resync. Batteriet laddar vi i väggen när vi har ström och när vi sedan behöver ladda telefon, kamera, AA-batterier eller dylikt så kopplar vi dessa till batteriet. Viola! Resync kan självklart även laddas via en solpanel men under denna tur behöver vi inte det eftersom vi kommer åt ström i väggen åtminstone var tredje dag.

F-RESYNC_1024x1024