Live tracking

Under YAU kommer alla deltagare att ha med sig en SPOT. Den kommer att göra det möjligt för dig att se var vi befinner oss under loppet och hur vi förhåller oss till de andra deltagarna.

På denna karta finns alla tio Checkpoints utmärkta samt information om dem.

Det röda strecket på kartan markerar leden vi kommer att följa.


FÖLJ OSS VIA YUKON ARCTIC ULTRA