SPOT

Under turen kommer vi att ha med oss en så kallad SPOT som gör att vi kan kommunicera via satelliter med resten av omvärlden. Den erbjuder endast envägskommunikation, så den som har SPOTen kan skicka meddelanden men inte ta emot några. Meddelanden som skickas registreras med en GPS-position på en karta.


 

FÖLJ OSS PÅ KARTAN!


 

SPOTen vi har erbjuder följande funktioner:

1. Check-in/OK – Ett meddelande vi skickar varje kväll när vi slår läger. Position visas på kartan.

2. Tracking – Ett meddelande med vår position skickas en gång var tionde minut. Positionen visas på kartan.

3. Hjälp – Ett meddelande om att vi är i behov av assistans till nuvarande position skickas till ett antal personer via mail och SMS som sedan ansvarar för att ordna med hjälp.

4. SOS – Ett meddelande om att vi är i akut behov av hjälp till nuvarande position, livsfarligt läge, skickas till en nationell sambandscentral som i sin tur ansvara för att omgående ordna med assistans.

SPOTen är ett viktigt säkerhetshjälpmedel för att kunna tillkalla på hjälp i områden där mobiltelefon inte fungerar. Den innebär också en trygghet för familjen att vi regelbundet kan meddela att vi mår bra.

spot

Vi kommer också att vara utrustade med varsin SPOT via Yukon Arctic Ultra. Det kommer alla deltagare att vara. Med hjälp av dessa kan du se hur vi ligger till i tävlingen, var vi befinner oss i förhållande till checkpoints, vår hastighet och mycket annat.

På denna karta finns även alla tio checkpoints utmärkta. Det röda strecket på kartan är leden vi följer.


 

FÖLJ OSS VIA YUKON ARCTIC ULTRA!