Inför Jubileumsvasan

Under våren 2021 presenterade Vasaloppet en nyhet inför 100-årsjubileet 2022, Jubileumsvasan. Man ska den 12 februari genomföra ett vasalopp som om det vore det första loppet 1922. Utrustningen ska vara motsvarande med vadmalsbyxor, näbbstövlar och träskidor. Dessutom ska det inte vara några preparerade skidspår utan det är stigar och skogsvägar täckta med packad snö som gäller.

Till detta lopp finns det 139 startplatser, för så många var det som startade 1922. För att få en plats var man i början av sommaren tvungen att skicka in en ansökan där man skulle berätta om sig själv, sin skidbakgrund och motivera varför man skulle få en av de åtråvärda platserna. Totalt kom det in 548 ansökningar och jag hade den stora förmånen att bli tilldelad en av de 139 startplatserna.

Att åka med denna typ av utrustning tror jag kommer att påminna en hel del om att skida i obanad terräng med turskidor. Något som jag ju känner mig ganska bekväm med. Men en stor utmaning kommer att vara att få till en optimal utrustning som passar bra för mig och att sedan hinna vänja kroppen vid att använda denna utrustning.

Under hösten skulle vi presentera för tävlingsorganisationen vilken utrustning vi har tänkt att använda oss. Så här är det tänkt att jag kommer se ut.

Jag kommer i kommande inlägg redogöra i detalj vad det är jag har på mig och berätta mer om övrig utrustning och vad som kvarstår att fixa.

/David